2015-03-21 Festaften for Stein Jacobsen - eklakken